Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Hòa Thành: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 26/02/2021 - 17:29

BTNO - Chiều 25.2, UB. MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành tổ chức hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND Thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo 3 bước gồm: Hội nghị họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị; hội nghị cử tri nơi công tác; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Ngoài ra, UB. MTTQ Việt Nam Thị xã cũng hướng dẫn về việc viết mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi hoàn thành hồ sơ ứng cử, người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và người tự ứng cử đại biểu HĐND nộp một bộ hồ sơ tại Ủy ban Bầu cử ở đơn vị hành chính ứng cử. Thời hạn nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 14.3.2021.

Võ Liêm