baotayninh.vn

Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Kiểm tra bắn đạn thật năm 2023 

Cập nhật ngày: 05/06/2023 - 20:18

BTNO - Ban CHQS thị xã Hoà Thành tổ chức kiểm tra bắn đạn thật giai đoạn 1 năm 2023 cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hành bán đạn thật.

Tại trường bắn Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS Thị xã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật giai đoạn 1 năm 2023, mục tiêu cố định bài 1 ban ngày súng tiểu liên AK dành cho quân nhân chuyên nghiệp, bài 1, 1b súng ngắn K54 dành cho sĩ quan.

Qua thời gian làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị, trong quá trình thực hành bắn, 100% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia bắn đạn thật đều chấp hành nghiêm mệnh lệnh người chỉ huy; thực hiện đúng tư thế, động tác, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị...

Kết quả, 100% đạt yêu, trong đó 87% khá, giỏi, đơn vị đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Hồng Vũ

Từ khóa
Sĩ quanquân nhân