Hòa Thành: Lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo 

Cập nhật ngày: 20/11/2019 - 19:03

BTNO - Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy Hòa Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.

\

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm rà soát, bổ sung quy hoạch.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Nam Hưng cho rằng, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, phát huy tinh thần đoàn kết, khách quan, thống nhất vì sự phát triển chung.

Theo đó, việc quy hoạch cán bộ phải bảo đảm các nguyên tắc; nhân sự đưa vào quy hoạch phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, bảo đảm chất lượng, cơ cấu độ tuổi và tính kế thừa, phát triển.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy Hòa Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch là bước chủ động giúp lãnh đạo huyện và tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, phục vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Võ Liêm