BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đọc báo, tạp chí của Đảng 

Cập nhật ngày: 03/04/2024 - 16:26

BTNO - Thời gian qua, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn thị xã Hoà Thành đạt hiệu quả khá tích cực. Đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong các cuộc họp chi bộ, việc đọc sách, báo, tạp chí của Đảng được triển khai sâu rộng.

Báo, tạp chí của Đảng là nguồn tài liệu, kênh thông tin chính thống tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, năm 2023, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành đã tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ tổ chức triển khai thực hiện giải pháp “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng” đạt nhiều kết quả tích cực. Mô hình đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ công nhận và đề nghị tiếp tục duy trì, nhân rộng trong toàn đảng bộ.

Bà Lương Thị Ngọc Thanh- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành cho biết, từ những điều kiện thực tế của địa phương, để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng trong toàn đảng bộ, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành đã ban hành Kế hoạch về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng” năm 2023.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác định hướng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thị uỷ ban hành công văn định hướng tuyên truyền, trong đó có nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lan toả bằng nhiều hình thức các gương tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất được đăng tải trong báo, tạp chí của Đảng.

Từ đó, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, xem đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống.

Đảng viên Chi bộ trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc đọc Báo Tây Ninh trong buổi sinh hoạt chi bộ.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành cũng phát triển nhóm Facebook “Báo, tạp chí Đảng trong đời sống xã hội” với gần 1.000 thành viên, trong năm 2023 đã đăng tải 239 bài viết với 2.204 lượt tương tác. Qua đó, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước “nguồn chính thống” thông qua báo, tạp chí của Đảng bảo đảm tính thời sự.

Quan trọng nhất là việc đọc, nghiên cứu, thẩm thấu vào đời sống của Nhân dân và chuyển hoá thành hành động cách mạng trong thực tiễn; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nêu gương “Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng”. Từ đó, đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, lan toả rộng khắp trong toàn Đảng bộ.

Để bảo đảm tính thực chất trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành cũng đã xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế tình hình mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đặc biệt, để nhân rộng và lan toả phong trào đọc sách, báo, tạp chí của Đảng, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành đã phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thị xã phát động cuộc thi viết “Đọc báo, tạp chí của Đảng năm 2023” vào đầu tháng 8.2023.

Qua thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 170 bài dự thi từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn. Các bài dự thi được trình bày trang trọng, đẹp và bảo đảm nội dung, thời gian theo quy định.

 Ban Tổ chức cũng đã xét chọn và đề nghị Chủ tịch UBND Thị xã khen thưởng cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Qua cuộc thi đã tạo được phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong các cấp uỷ, các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch thông qua các bài viết ngắn gọn, súc tích; tăng cường lan toả và làm theo cách làm hay, mô hình tiên tiến trên báo, tạp chí của Đảng.

“Từ kết quả của cuộc thi, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí tiếp tục được nâng lên; đã có nhiều tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt việc đọc báo, tạp chí của Đảng và trở thành nền nếp trong toàn đảng bộ”- bà Lương Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải trong cuộc thi “Đọc báo, tạp chí của Đảng năm 2023”.

Bà Đỗ Thị Bích Hiền- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc (thị xã Hoà Thành) cho biết, việc đọc báo, tạp chí của Đảng được chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc trong các cuộc họp chi bộ định kỳ và đây được xem là nguồn tài liệu quan trọng để giáo dục, rèn luyện tư tưởng của đảng viên trong chi bộ.

“Cuộc thi đọc báo, tạp chí của Đảng do Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành phối hợp tổ chức rất thiết thực, hiệu quả. Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc đọc sách, báo, tạp chí của Đảng theo chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực”- cô Thái Thị Bích Tuyền, giáo viên trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc chia sẻ.

Theo Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành, để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tiếp tục đi vào nền nếp, phát huy tốt hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoà Thành tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ quán triệt việc thực hiện tốt Thông báo kết luận số 173 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thị uỷ về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tiếp tục thực hiện Cuộc thi về đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân trong và ngoài thị xã Hoà Thành.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thị uỷ sẽ thường xuyên rà soát, kiểm tra việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc đọc báo và tạp chí của Đảng; xem đây là những loại ấn phẩm đặc biệt, là tiếng nói của Đảng, chính quyền, diễn đàn tin cậy của Nhân dân.

Tố Tuấn