BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Quý I.2023, xử lý kỷ luật 14 đảng viên 

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - 19:41

BTNO - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị uỷ Hoà Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I.2023. Bà Võ Thị Kim Huệ- Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý I.2023, UBKT Thị ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở tham mưu cấp uỷ kịp thời triển khai, thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Thị ủy và cơ sở tham mưu cấp uỷ giám sát thường xuyên 125 tổ chức đảng và 178 đảng viên; giám sát trực tiếp 176 tổ chức đảng và 370 đảng viên. UBKT các cấp giám trực tiếp 256 tổ chức đảng và giám sát thường xuyên 267 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời cảnh báo, nhắc nhở đối với 49 tổ chức đảng và 57 đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu 1 đảng viên. Thi hành kỷ luật 14 đảng viên (hình thức: khai trừ 4, cảnh cáo 2 và khiển trách 8), nội dung vi phạm về những điều đảng viên không được làm và vi phạm pháp luật.

Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ Võ Thị Kim Huệ yêu cầu các cấp uỷ Đảng và UBKT các cấp khắc phục những tồn tại, tập trung hoàn thành tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra.

UBKT các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu, nắm tình hình, thu thập các nguồn thông tin, chủ động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Võ Liêm