BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành, Tân Châu: Mở hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm 2005-2009

Cập nhật ngày: 18/04/2010 - 05:32

* Tại Hoà Thành:

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2005-2009) của huyện Hoà Thành cho biết, 5 năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng có nhiều tiến bộ, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, xây dựng phong trào và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nên từng cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều hình thức thi đua phong phú. Nội dung công tác thi đua đã gắn liền với nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp với khẩu hiệu “Ngành ngành thi đua, người người thi đua”, từ đó nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng, nêu gương học tập.

Trong 5 năm, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng  bình quân hằng năm là 15,60%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng trưởng tỷ trọng thương mại- dịch vụ từ 52,10% lên 56,43%; công nghiệp xây dựng tăng từ 27,84% lên 29,78%; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong GDP từ 20,15 % xuống còn 13,79 % của năm 2009 so với năm 2005. Tổng thu ngân sách hằng năm đều tăng và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, bình quân mỗi năm tăng 19,78%.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc được khen tặng tại Hội nghị

Các chỉ tiêu thi đua về văn hoá xã hội trên toàn địa bàn huyện được quan tâm duy trì và phát triển về quy mô, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, tập trung phục vụ các nhiệm vụ chính trị như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện “Nếp sống mới trong việc tang, việc cưới” “Trang trọng và tiết kiệm”; phong trào thi đua “Xây dựng ấp văn hoá, xã văn hoá”… và nhiều phong trào khác đã mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho đời sống người dân ngày càng văn minh phát triển.

Sự nghiệp y tế- giáo dục và đào tạo được quan tâm chăm lo toàn diện, nhiều trường học trong huyện được nhận cờ thi đua, nhận bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, toàn huyện đã có 9 trường THCS, 8 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, mạng lưới khám chữa bệnh được quan tâm mở rộng với nhiều phương tiện khám chữa bệnh tối tân hiện đại trong cả khu vực Nhà nước và tư nhân.

Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xoá đói giảm nghèo” được các cơ quan ban ngành, các tầng lớp nhân dân ủng hộ với nhiều hoạt động đa dạng và thiết thực đã vận động được 7,266 tỷ đồng, xây dựng được 518 căn nhà đại đoàn kết, xây mới và sửa chữa được 60 căn nhà tình nghĩa với số tiền 664,9 triệu đồng…

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, huyện phát động mạnh phong trào “thi đua quyết thắng”, phong trào “Người tốt việc tốt”… góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyển quân hằng năm đạt chỉ tiêu 100% .Lực lượng Công an huyện thi đua sôi nổi trong việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhiều năm liền kéo giảm số người chết ở mức thấp nhất.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã được Đảng và Nhà nước, Chính phủ và các cấp sở, ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua như: Huân chương Lao động hạng 3, cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ Thi đua, Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh… có 4.540 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. Đặc biệt liên tục 3 năm 2007-2009 Hoà Thành được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối huyện, thị.

THÀNH CHUNG

Tại Tân Châu:

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được huyện Tân Châu phát động và tổ chức thực hiện rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Các đợt thi đua đã có tác động tích cực và thu hút sự đồng tình, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân. Từ đó đã khơi dậy và tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Tân Châu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng huyện Tân Châu ngày càng phát triển về mọi mặt.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Nhiều phong trào thi đua tiếp tục được phát động rộng rãi như phong trào toàn dân làm kinh tế giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân và người lao động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh. Việc chăm lo đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên hội viên và nhân dân ngày càng được quan tâm, trong 5 năm qua đã vận động được gần 10 tỷ 500 triệu đồng, xây tặng 935 căn nhà đại đoàn kết, xây tặng và sửa chữa 55 căn nhà tình nghĩa. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng cao và ổn định, hộ nghèo được kéo giảm từ 10,35% năm 2005 xuống còn 6,23% năm 2009, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong lĩnh vực văn hoá xã hội, 5 năm qua đã có trên 26.000 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, tỷ lệ ấp-khu phố văn hoá đạt 75,67%... 

Nhân dịp này, 1 tập thể và 3 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 13 tập thể, 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 6 ấp văn hoá tiêu biểu, 59 tập thể và 115 cá nhân được UBND huyện Tân Châu tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2005 - 2009.

CÔNG ĐIỀU