BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Thu ngân sách 9 tháng năm 2010 tăng hơn 30% so cùng kỳ năm 2009

Cập nhật ngày: 28/10/2010 - 11:13

Trưởng Phòng Tài chính huyện Hoà Thành Huỳnh Thị Hoà trao đổi với đại biểu dự hội nghị

Sơ kết công tác thu thuế 9 tháng đầu năm 2010, huyện Hoà Thành đã thu được 86,124 tỷ đồng, so dự toán (104,295 tỷ đồng) đạt: 82,58%. Trong đó: thu thuế ngoài quốc doanh 35,575 tỷ đồng, so kế hoạch năm đạt: 65,30%, so cùng kỳ tăng: 20,83%.

Phân tích số thu 9 tháng đối với hộ khoán cho thấy có 5/9 đơn vị xã, thị trấn đạt trên mức trung bình chung của toàn Chi cục (74%), cao nhất là Đội thu thuế xã Trường Hoà 121,14%, thấp nhất là Đội thu chợ Long Hoa cũng đạt 100,06%. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2009 hầu hết các đơn vị xã, thị trấn đều tăng, trung bình đạt mức tăng từ 7,52% trở lên, cao nhất đơn vị xã Trường Đông đạt mức tăng 36,60%.

Đối với công tác thu từng sắc thuế cho thấy, so cùng kỳ năm 2009, 9 tháng năm 2010 ở Hoà Thành có nhiều khoản thu tăng như: thuế môn bài tăng 8,8%; thuế giá trị gia tăng 15,25%; thuế thu nhập doanh nghiệp 76,04%; thuế tiêu thụ đặc biệt 12,68%; thuế tài nguyên 176,99%; thuế trước bạ: 51,54%; thu tiền sử dụng đất 8,83%... Nhưng cũng có những khoản thu giảm so cùng kỳ: Thu khác ngoài quốc doanh (-37,31%); nhà đất (-10,09%); phí, lệ phí (-12,18%).

Đánh giá công tác quản lý thu ngân sách 9 tháng, ngành chức năng cho rằng điều đáng mừng là tiến độ thu năm nay cao nhất trong vòng 10 năm qua. Việc tổ chức thu không đến nỗi cập rập, vất vả vào những tháng cuối quý như những năm trước. Có được kết quả như nêu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Huyện uỷ, UBND huyện đặc biệt là Ban Chỉ đạo Thu Ngân sách của huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành huyện, xã, thị trấn cùng sự nỗ lực của cán bộ, công chức ngành thuế đã làm việc cật lực đầu tư nhiều công sức và thời gian cho việc thực hiện nhiệm vụ.

Đối với một số sắc thuế thu đạt thấp, chênh lệch cách biệt mức thu giữa các sắc thuế quá nhiều, lãnh đạo huyện Hoà Thành yêu cầu ngành Thuế và các địa phương cần phải có biện pháp tích cực, tối ưu hơn để tăng thu, bảo đảm đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra đến cuối năm. Trong đó lưu ý các khoản thu như thuế nhà đất cần thiết phải điều tra, lập bộ mới; tăng cường thực hiện tốt các giải pháp đề ra như công tác tuyên truyền, công tác chống thất thu, công tác cưỡng chế thi hành nộp thuế đối với các hộ cố tình dây dưa, chây ì…

THÀNH CHUNG