BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Tổ chức hội thảo lần 2 lịch sử LLVT huyện

Cập nhật ngày: 27/12/2013 - 05:55

Hội thảo nhằm tiếp tục cập nhật thông tin dữ liệu, biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện giai đoạn 1961 – 2010.

Quang cảnh hội thảo

(BTNO)- Ngày 26.12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoà Thành tổ chức hội thảo lần 2 lấy ý kiến các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ tịch huyện qua các thời kỳ và các cán bộ từng tham gia chiến đấu, công tác trên địa bàn huyện Toà Thánh xưa, nay là huyện Hòa Thành, nhằm tiếp tục cập nhật thông tin dữ liệu, biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện giai đoạn 1961 – 2010.

Đề cương dự thảo lần 2 này đã mở rộng ra đến 12 chương bao gồm chương mở đầu, giới thiệu bối cảnh lịch sử ra đời của huyện Toà Thánh; chương I (giai đoạn 1955 – 1959): tên huyện được xác lập, Đảng bộ huyện ra đời lãnh đạo nhân dân Toà Thánh đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động của địch; chương II (từ 1960 – 1965), LLVT huyện ra đời làm nòng cốt cùng toàn dân góp phần đánh bại chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ-Ngụy; chương III (từ tháng 8/1965 – 1968), LLVT làm nòng cốt cùng nhân dân góp phần đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ; các chương tiếp theo đang tiếp tục thực hiện. 

Tại hội nghị, các đồng chí cách mạng lão thành đã đóng góp nhiều ý kiến, kể lại những chiến tích, từng giai đoạn lịch sử mà các đồng chí tham gia hoạt động, chiến đấu… để làm căn cứ hoàn thành cuốn sách lịch sử LLVT nhân dân huyện.

Nguyễn An