BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Tổng giá trị sản xuất đạt 1.232,9 tỷ đồng, tăng 15,9% so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 28/07/2011 - 09:49

(BTNO)- Trong 2 ngày 28 và 29.7, kỳ họp lần thứ hai HĐND huyện Hoà Thành khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã chính thức khai mạc. Đến dự có ông Lâm Tấn Đông – UV.Thường trực HĐND tỉnh, ông Võ Văn Sớm - Bí thư Huyện uỷ Hoà Thành và 33/36 đại biểu HĐND huyện.

Trong ngày đầu làm việc, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận. Đánh giá của UBND huyện 6 tháng đầu năm cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2011, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì ổn định và có sự tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đạt 1.232,9 tỷ đồng, tăng 15,9% so cùng kỳ, trong đó nông nghiệp tăng 4,97%, công nghiệp xây dựng tăng 18,04% và dịch vụ tăng 17,37%. Là địa bàn có thế mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ nên trong 6 tháng qua tổng giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 257,569 tỷ đồng, tăng 15,62%, trong đó tiểu thủ công nghiệp do huyện quản lý thực hiện được 121,169 tỷ đồng, tăng 21,04%. Các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể đều có tốc độ phát triển khá mạnh. Riêng số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Bến Kéo từng bước đi vào hoạt động ổn định,ở cụm công nghiệp Trường Hòa đang có một số nhà đầu tư khảo sát đăng ký.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lỹ báo cáo tình hình kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng của huyện Hoà Thành trong những tháng đầu năm 2011

Về văn hoá xã hội có bước phát triển ổn định, đời sống tinh thần người dân ngày càng nâng cao, chính sách an sinh xã hội được huyện quan tâm thực hiện thường xuyên như chi trả trợ cấp cho trên 3.000 đối tượng chính sách với số tiền trên 5,2 tỷ đồng, tặng hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo, xây tặng 24 căn nhà ĐĐK, vận động quỹ Vì người nghèo trên 1,8 tỷ đồng và cấp trên 15 ngàn thẻ BHYT cho các đối tượng… Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện thường xuyên, công tác cải cách hành chính có hiệu quả, giảm các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, huyện cũng còn có một số hạn chế tồn tại như việc xây dựng, làm mới đường giao thông nông thôn đạt thấp, tiến độ giải ngân các công trình còn chậm, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ thi hành án đạt thấp v.v

Kỳ họp cũng đã thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, đề ra chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng trong năm 2011.

Nguyễn An