BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015

Cập nhật ngày: 24/03/2016 - 05:53

Trong năm 2015, trên địa bàn huyện Hoà Thành đã có nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với nội dung phong phú, đa dạng, sát thực tiễn.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Ngân trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 của UBND tỉnh tặng cho đơn vị xã Trường Đông.

Toàn huyện đã giải quyết được việc làm cho 1.157 lao động, đạt 109,39% kế hoạch; vận động được 2.269 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo, đạt 144,54% chỉ tiêu phấn đấu; xây dựng mới và sửa chữa 47 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 1,713 tỷ đồng, đạt 153,33% chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách đối với người dân tộc, qua đó số hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer đã giảm gần 50%; tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia đối với loại hình múa trống Chhay-dăm của dân tộc Khmer thuộc xã Trường Tây...

Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong năm 2015 của huyện Hoà Thành được thực hiện đúng theo nội dung giao ước thi đua; việc thực hiện khen thưởng đảm bảo quy trình, kịp thời cho các cá nhân và tập thể nhằm động viên, khuyến khích hơn nữa trong công tác, lao động sản xuất.

Ông Nguyễn Nam Hưng – Chủ tịch UBND huyện Hoà Thành trao tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích thi đua của huyện Hòa Thành năm 2015.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục. Theo đó, một số ít cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác khen thưởng, chưa mạnh dạn đề xuất các gương điển hình tiên tiến trong nhân dân và người trực tiếp lao động sản xuất, nên phong trào cũng ảnh hưởng đến một phần công tác thi đua của huyện. 

Dịp này, huyện Hoà Thành có một đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 3 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, UBND huyện Hoà Thành cũng đã trao thưởng cho các đơn vị đạt giải theo thang điểm thi đua năm 2015.

Thuý Trinh