BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015

Cập nhật ngày: 31/01/2016 - 04:56

Đại diện Ban Tuyên giáo các xã ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Huyện đã phối hợp, tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho gần 2.000 giáo viên, cán bộ, viên chức ngành Giáo dục và đào tạo; mở 18 lớp giáo dục lý luận chính trị cho hơn 1.700 đảng viên tham gia. Thực hiện tốt sáng kiến “nâng cao chất lượng công tác sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo”.

Song song đó, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, như duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới Long Thành Trung và 6 xã đang được thẩm định để công nhận.

Tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2015, UBND huyện Hoà Thành trao bằng khen cho tập thể Ban Tuyên giáo các xã Long Thành Trung, Long Thành Bắc và thị trấn Hoà Thành vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015.

Bình Nguyên