baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn

Cập nhật ngày: 25/05/2012 - 01:38

(BTNO)- Ngày 25.5, HĐND huyện Hoà Thành tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND 2 cấp huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đến dự có ông Lâm Tấn Đông- Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND-UBND-UB.MTTQ huyện và các xã, thị trấn. Ông Nguyễn Mạnh Thế - Chủ tịch HĐND huyện Hoà Thành chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Thế, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND các cấp ở Hoà Thành có nhiều đổi mới về nội dung lẫn phương thức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong đó thường trực HĐND chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp theo định kỳ, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện; tăng cường hoạt động giám sát theo chuyên đề, giám sát tại kỳ họp và giám sát những vấn đề bức xúc được đại biểu và cử tri quan tâm; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, Thường trực HĐND còn định hướng gợi mở những vấn đề trọng tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hai ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND hoạt động đạt hiệu quả cao nhất…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn trong thời gian tới như tổ chức tốt kỳ họp HĐND, trong đó tập trung việc chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp nhằm giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nhận rõ trách nhiệm của mình và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng cuộc giám sát những vấn đề thiết thực, bức xúc trong nhân dân; tăng cường sinh hoạt tổ đại biểu HĐND để định hướng hoạt động; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri trong đó cần thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm trước kỳ tiếp xúc để mọi đối tượng cùng được biết và đến dự đông đủ...

Nguyễn An