BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Triển khai công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 04/10/2014 - 06:58

Đại biểu dự hội nghị.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương, Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy, Kế hoạch Huyện ủy về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp…

Theo đó, Đại hội cấp chi đảng bộ sẽ tổng kết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp và Bầu ban chấp hành khóa mới.

Việc giới thiệu nhân sự cấp uỷ phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ và giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - công nghệ để bầu vào cấp uỷ khóa mới…

Ban Thường vụ Huyện uỷ Hòa Thành chọn Đảng bộ xã Trường Tây và Chi bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường làm điểm tổ chức đại hội, dự kiến diễn ra trong tháng 3.2015. 

Nguyễn An