Hoà Thành: Triển khai công tác tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện 

Cập nhật ngày: 17/10/2019 - 09:50

BTNO - Ngày 16.10, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Thành Nguyễn Văn Phong chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan để thống nhất dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), HĐND huyện Hòa Thành khóa XI dự kiến tổ chức trong 2 ngày 19-20.12, tại Hội trường UBND huyện.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo chương trình, tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét thông qua 6 nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về việc điều chình, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện và Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ trình HĐND các báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10...

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Phong yêu cầu UBND huyện và các ban, ngành có liên quan khẩn trương chuẩn bị nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp, bảo đảm đúng thời gian, sát thực tế và thực hiện đúng quy trình luật định.

Võ Liêm