BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn chỉnh dự án xử lý lục bình trong mùa khô 2010-2011

Cập nhật ngày: 19/06/2010 - 05:26

(BTNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hùng Việt vừa có công văn gửi các Sở GT-VT, KH-ĐT, KH-CN, NN&PTNT và Sở Tài chính về việc chỉ đạo xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông. Văn bản trên yêu cầu Sở GT-VT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thí điểm vớt lục bình bằng máy. Sau khi thực hiện thí điểm phải rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh dự án vào mùa khô 2010-2011.

Sông Vàm Cỏ bị lục bình phủ kín

Trước đó, Sở GT-VT có văn bản gửi UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo về việc xử lý lục bình trên sông. Theo Sở GT-VT, hiện có 3 đơn vị chính thức đăng ký xin triển khai phương án xử lý lục bình bằng máy nhưng chưa có phương án chi tiết, đầy đủ để đảm bảo tính khả thi.

Hiện Sở GT-VT được UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý lục bình nhưng Sở đang gặp lúng túng vì “chưa có kinh nghiệm”. Đồng thời, các đơn vị đăng ký tham gia xử lý lục bình cũng mới đang trong giai đoạn khảo sát, thử nghiệm vì trước đó chưa từng vớt lục bình ở địa phương khác.

HOÀNG THI