Hoán đổi ngày nghỉ dịp Tết Âm lịch và Giỗ Tổ Hùng Vương

Cập nhật ngày: 07/01/2011 - 09:55

Ngày 7.1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thông báo lịch hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần dịp Tết Âm lịch và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông báo này được thực hiện theo sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9529/VPCP-KGVX ngày 31.12.2010, để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ tết cổ truyền với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính và chi phí cá nhân, bảo đảm cho người lao động được nghỉ liền ngày.

Theo đó, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện lịch hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần như sau:

1. Dịp Tết Âm lịch năm 2011: Đi làm ngày thứ bảy, chủ nhật (29, 30 tháng 1 năm 2011 - tức ngày 26, 27 tháng chạp năm Canh Dần) để nghỉ ngày thứ hai (31 tháng 1 năm 2011- tức ngày 28 tháng chạp năm Canh Dần) và ngày thứ ba (1 tháng 2 năm 2011- tức ngày 29 tháng chạp năm Canh Dần).

2. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch) năm 2011: Đi làm ngày thứ bảy (9 tháng 4 năm 2011- tức 7 tháng 4 năm Tân Mão) để nghỉ ngày thứ hai (11 tháng 4 năm 2011- tức ngày 9 tháng 4 năm Tâm Mão).

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ theo thông báo này.

(Theo NDĐT)