BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn tất việc đóng góp ý kiến cho Sơ thảo Truyền thống Báo Tây Ninh (1946 – 2010)

Cập nhật ngày: 21/09/2011 - 05:53

Một đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

(BTNO) - Chiều 21.9, Tổng biên tập Dương Văn Phong chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến lần cuối Sơ thảo Truyền thống Báo Tây Ninh (1946 – 2010). Đến dự Hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Hoàng Khải cùng các nhà cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí từng có thời gian gắn bó với Báo Tây Ninh trong hai thời kỳ kháng chiến cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển khi đất nước thống nhất.

Báo Tây Ninh, cơ quan của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ra đời từ năm 1946, đến nay đã 65 năm. Trong suốt thời gian đó, Báo Tây Ninh gần như xuất bản liên tục. Trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ rồi đến cuộc chiến tranh biên giới chống lại bọn diệt chủng Pol Pot – Ieng Sary và trong giai đoạn hoà bình, độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Tây Ninh, với nhiều tên gọi khác nhau trong từng giai đoạn, vẫn luôn trung thành với tôn chỉ mục đích của một tờ báo Cách mạng, là phương tiện thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cổ động, hướng dẫn quần chúng hưởng ứng tham gia kháng chiến, chống kẻ thù xâm lược; lao động sáng tạo, tích cực đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Tổng Biên tập Dương Văn Phong đề nghị Ban biên soạn chỉnh sửa, bổ sung cho thật hoàn chỉnh. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Hoàng Khải cũng đồng ý rằng, Hội nghị này là lần đóng góp ý kiến cuối cùng trước khi chuẩn bị các thủ tục để bắt tay vào việc in Sơ thảo Truyền thống Báo Tây Ninh (1946 – 2010).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Hoàng Khải phát biểu kết luận Hội nghị

Sách sẽ được phát hành ngay vào dịp Báo Tây Ninh kỷ niệm 65 năm thành lập, dự kiến diễn ra trong tháng 10 này.

Đ.H.T