BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt cấp xã: Chủ trương hợp lòng dân, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân

Cập nhật ngày: 06/03/2009 - 09:16

Theo báo cáo của UBMTTQVN tỉnh, tất cả 95/95 xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trong tỉnh đã thực hiện xong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND. Tổng số cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm là 382/455 người, gồm: 76 Chủ tịch HĐND xã, 82 Phó Chủ tịch HĐND xã, 79 Chủ tịch UBND xã và 145 Phó Chủ tịch UBND xã.

Đối với chức danh Chủ tịch HĐND xã: có 19 cán bộ không lấy phiếu tín nhiệm vì thời gian đảm nhiệm chức vụ chưa đủ 2 năm theo quy định, còn 76 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ trên 50%; đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã, có 13 người không lấy phiếu tín nhiệm vì chưa đủ niên hạn giữ chức vụ theo quy định. Trong số 82 cán bộ lấy phiếu tín nhiệm, chỉ có 1 người đạt số phiếu dưới 50%.

Đối với chức danh Chủ tịch UBND xã: có 16 cán bộ không lấy phiếu tín nhiệm vì chưa đủ niên hạn. Trong số 79 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm, có 1 người đạt số phiếu tín nhiệm dưới 50%. Đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, trong số 145 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm, cũng chỉ có 1 người đạt số phiếu tín nhiệm dưới 50%.

Lãnh đạo MTTQVN tỉnh đánh giá: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã là cụ thể hoá Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở cấp xã, phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền. Việc lấy phiếu tín nhiệm là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Ở nhiều địa phương, hội nghị lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức rất trang trọng như một ngày hội lớn của quần chúng. Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp cho các cấp uỷ Đảng có điều kiện đánh giá được năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở để rà soát, quy hoạch đội ngũ kế thừa. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng giúp cho những người được lấy phiếu có điều kiện gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân về bản thân để kịp thời điều chỉnh khắc phục những hạn chế, phát huy những mặt mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, khắc phục được tình trạng quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng nhân dân, tạo được sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.

Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn lúng túng trong việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm. Tình trạng khá phổ biến là khi lấy ý kiến ở khu dân cư, người dân mạnh dạn đóng góp, phát biểu, nhưng tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm thì hầu hết họ lại rụt rè. Ở một số địa phương, bản kiểm điểm, tự phê bình của người được lấy phiếu tín nhiệm còn mang tính hình thức, chung chung, chưa đáp ứng yêu cầu, nội dung tự kiểm điểm trước nhân dân.

ĐÌNH CHUNG