baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho cạnh tranh giá

Cập nhật ngày: 18/11/2011 - 01:06

Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội trường

Dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng 18.11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giá.

Các đại biểu cho rằng việc xây dựng và ban hành Luật sẽ góp phần đáp ứng các yêu cầu hội nhập, đồng thời phát huy được vai trò của Nhà nước trong quản lý giá.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ việc định giá của Nhà nước, tính cụ thể tiêu chí xác định một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Nhà nước, vấn đề bình ổn thị trường.

Thống nhất với quy định về hàng hóa thực hiện bình ổn giá như dự thảo, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) cho rằng bên cạnh việc xác định các tiêu chí hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá thì Luật cần cụ thể  hơn nữa, cần kèm theo mỗi tiêu chí là loại hàng hóa tương ứng.

Cùng với vấn đề này, đại biểu Dương Hoàng Hương (Phú Thọ) cho rằng trong các biện pháp bình ổn giá thị trường, biện pháp lập quỹ bình ổn phải được thiết kế riêng, trong đó có quy định rõ nguyên tắc hình thành, nguồn hình thành, cơ chế kiểm tra định kỳ đối với quỹ, đảm bảo cho việc hình thành quỹ, quản lý và sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, có hiệu quả, bảo đảm sự công bằng cho các đối tượng hưởng lợi từ quỹ

Đại biểu Trần Du Lịch (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng cần làm rõ khi nào Nhà nước can thiệp vào thị trường bằng công cụ giá cả và can thiệp bằng cách nào?

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề nghị dự thảo Luật cần làm rõ yêu cầu, mục tiêu quan điểm xây dựng Luật để có cách tiếp cận đúng với bản chất vấn đề, tôn trọng nguyên tắc, quy luật cung cầu theo cơ chế thị trường và vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát , quản lý điều tiết, can thiệp để ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các ý kiến sẽ được Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tiếp thu và chỉnh lý, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước để phục vụ cho ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo chinhphu.vn