BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực trọng điểm

Cập nhật ngày: 13/10/2009 - 05:39

Sáng 13.10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên họp thứ 11 đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý III và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2009. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đồng chủ trì phiên họp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công tác PCTN trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, công tác PCTN trong thời gian qua được tiếp tục. Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác PCTN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, phải luôn bám sát nguyên tắc kiên trì, quyết liệt, đồng bộ, đúng pháp luật và phối hợp chặt chẽ giữa phòng và chống. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về PCTN, gắn công tác PCTN với việc thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng bồi dưỡng kiến thức về PCTN cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN; có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân vi phạm hoặc thiếu nghiêm túc trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Văn phòng Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN các cấp. Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN cần lập danh mục toàn bộ các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn để thường xuyên theo dõi và tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; không để tồn đọng, kéo dài.  

Trong chỉ đạo, điều hành, các ngành, các cấp cần xác định rõ các lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; luôn xác định công tác PCTN là một trọng tâm công tác lớn để kiểm điểm thực hiện theo định kỳ, hàng năm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng thuế, quản lý đất đai, chi tiêu công, đầu tư… là các lĩnh vực hết sức nhạy cảm, dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, đòi hỏi các cơ quan chức năng, các cấp, ngành cần đặc biệt coi trọng hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực này theo hướng công khai, minh bạch nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, trong quý III/2009, công tác PCTN tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt, có những chuyến biến rõ nét.

Nhiều địa phương đã tiến hành xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, từ đó có tác dụng tích cực đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác kiểm tra, đôn đốc và chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Hiện, Ban Chỉ đạo đang theo dõi, chỉ đạo sát 17 vụ án tham nhũng và đã có những kết quả cụ thể như 6 vụ đã xét xử và đình chỉ điều tra; 3 vụ đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát truy tố, 4 vụ Viện Kiểm sát có cáo trạng chuyển toà án nhân dân xét xử, 3 vụ cơ quan điều tra đang điều tra bổ sung và vụ Phạm Trọng Thi lợi dụng chức vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghiệp rừng Tây Nguyên thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, mảng tội danh trong vụ Bùi Tiến Dũng (PMU18) và đồng phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và mảng tội danh tham ô tài sản trong Dự án cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng đang được Ban Chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo sát sao.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Vũ Tiến Chiến cho biết, trong quý IV/2009, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án kinh tế xảy ra tại PMU18 và cơ bản hoàn thành việc xử lý 17 vụ án nêu trên.

Kết thúc quý III/2009, Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra 9 tháng đầu năm, theo đó, đã kết thúc 12 cuộc thanh tra trong số 14 cuộc thanh tra được triển khai trong năm 2009; phát hiện thiếu sót, sai phạm trên 11.160 tỷ đồng, gần 149.890 USD, kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước 1.178 tỷ đồng, gần 149.890 USD…; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý hành chính 11 tập thể, 24 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 3 vụ việc.

Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương cũng đã triển khai trên 9.000 cuộc thanh tra, kết thúc hơn 7.000 cuộc; phát hiện sai phạm gần 9.280 tỷ đồng...

(Theo chinhphu.vn)