Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Hoạt động công chứng, chứng thực đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân 

Cập nhật ngày: 25/08/2020 - 22:00

BTNO - Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 14 tổ chức hành nghề công chứng (gồm 3 phòng Công chứng và 11 văn phòng Công chứng), đặt tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với 29 công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Qua 5 năm thực hiện Luật Công chứng tại địa phương, số lượng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, không còn tình trạng ách tắc, quá tải tại các tổ chức hành nghề công chứng như trước đây.

Qua 5 năm triển khai thi hành Luật Công chứng (1.1.2015 đến 31.12.2019), các tổ chức hành nghề công chứng tại Tây Ninh đã công chứng, chứng thực được 745.695 việc (trong đó, công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, nhận lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng 403.563 việc và chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao từ bản chính 342.132 việc). Tổng số phí công chứng, chứng thực hơn 102 tỷ đồng; tổng số tiền nộp ngân sách/thuế là hơn 27,6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, đa số các tổ chức, cá nhân có nhu cầu công chứng thường chọn Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tây Ninh, vì tin tưởng đây là một cơ quan của nhà nước, nhất là khi thực hiện giao dịch những hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn.

Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm củng cố về tổ chức và hoạt động, xem Phòng Công chứng số 1 “làm chuẩn” trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu công chứng để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, số lượng công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh luôn phát triển về số lượng, chất lượng công chứng viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch cho các cá nhân, tổ chức; giảm thiểu lượng công việc cho UBND cấp xã tập trung giải quyết các công việc khác theo thẩm quyền; đảm bảo an toàn pháp lý, hạn chế tranh chấp, rủi ro cho giao dịch dân sự của các cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Hồng Thu