BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông:

Hoạt động của địa phương cần phải đi vào thực chất

Cập nhật ngày: 10/02/2015 - 05:50

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi họp mặt (từ trái sang: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng).

Tại buổi họp mặt, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2014 vừa qua. Các đại biểu cấp xã (phường, thị trấn) tham dự buổi họp mặt cũng đã nêu lên những khó khăn và kiến nghị nhiều vấn đề như cần quan tâm đầu tư cho các xã không phải là xã điểm của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới;
 
Tìm đầu ra cho nông sản để người dân an tâm sản xuất; tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách; người dân lo ngại khi tệ nạn xã hội, nhất là nghiện ma tuý ngày càng gia tăng… Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cũng đã ghi nhận và giải trình phần lớn các kiến nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông nhấn mạnh, dự báo năm 2015 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội… đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân mới vượt qua được. Các cán bộ chủ chốt cấp xã chỉ đạo triển khai nhanh, cụ thể hoá Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng bộ các cấp và tổ chức thực hiện sớm ngay từ đầu năm.

Quán triệt quan điểm của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, trong năm 2015, trong mọi hoạt động của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cần phải đi vào thực chất, tránh tình trạng hình thức, đặc biệt là chống bệnh thành tích trong đánh giá tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cấp xã.

Bí thư Đảng uỷ xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh) phát biểu tại buổi họp mặt.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đối với cấp xã là phải chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Trong quá trình chuẩn bị tiến hành Đại hội, cần phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm 4 yêu cầu theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (khoá XI) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán; Tiếp tục rà soát hộ nghèo không có điều kiện ăn Tết, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công.

Đ. Hoàng Thái