BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động Đoàn ĐBQH Tây Ninh tại diễn đàn Quốc hội:
Cần sửa luật để khắc phục những vướng mắc làm chậm tiến độ xây dựng cơ bản

Cập nhật ngày: 30/05/2009 - 08:19

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Trong phiên thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản sáng ngày 29.5.2009, Đoàn ĐBQH Tây Ninh có các đại biểu Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Bạch Mai, Nguyễn Đình Xuân tham gia đóng góp ý kiến. Liên quan về sự cần thiết để sửa đổi, bổ sung dự án Luật, các vị ĐBQH nhận định những nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong đầu tư XDCB thời gian qua, trong đó có nguyên nhân hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về đầu tư XDCB còn nhiều vướng mắc, thủ tục quy định còn phiền hà, nội dung của một số Luật và văn bản hướng dẫn thi hành chưa phù hợp thực tế hoặc không thống nhất. Những hạn chế, vướng mắc đó đang làm chậm tiến độ, giảm hiệu quả đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước nói riêng và đầu tư XDCB nói chung. Để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy nhanh tiến độ XDCB trên phạm vi cả nước, việc sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đầu tư XDCB thật sự cần thiết, ĐB tán thành việc trình QH xem xét thông qua dự án Luật này tại một kỳ họp. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của Luật, ĐB đề nghị cần tập trung sửa đổi, bổ sung những nội dung về qui trình, thủ tục; đặc biệt là giai đọan chuẩn bị đầu tư trong các luật liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng trong Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp và Luật Bảo vệ môi trường. Đối với Luật xây dựng , ĐB tán thành sửa đổi, bổ sung Điều 7 qui định năng lực họat động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng vì năng lực của tổ chức, cá nhân trong họat động xây dựng là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng và tiến độ của các công trình cho nên cần cụ thể hoá các lĩnh vực yêu cầu tổ chức, cá nhân phải đủ các điều kiện về năng lực. Ngoài ra, trên thực tế hiện nay, có những cá nhân có tay nghề cao tham gia họat động xây dựng nhưng không qua đào tạo của một tổ chức chuyên môn mà chỉ do tích lũy kinh nghiệm. ĐB đề nghị để tạo điều kiện cho các cá nhân này hành nghề xây dựng, Chính phủ cần quy định đối với trường hợp này vào dự án luật.

Về Luật Đấu thầu, khi sửa đổi, bổ sung Điều 20 về chỉ định thầu, các vị ĐBQH tán thành giao cho Chính phủ quy định việc chỉ định thầu với gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia, cấp bách vì lợi ích quốc gia, tuy nhiên cần làm rõ khái niệm “gói thầu mang tính chất bí mật quốc gia”. Về lâu dài, cần tiến tới đấu thầu rộng rãi, hạn chế chỉ định thầu.Thực tế hiện nay công tác đấu thầu rất phức tạp và trong nhiều trường hợp tiêu cực làm mất cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. ĐB tán thành việc giao cho Chính phủ qui định hạn mức chỉ định thầu là cần thiết. Để tránh lạm dụng , ĐB đề nghị cần qui định chặt chẽ mức giá trị gói thầu được áp dụng chỉ định thầu.

Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai và Luật Nhà ở thống nhất một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (giấy đỏ và giấy hồng). các vị ĐBQH cho rằng tình trạng việc tồn tại 2 loại giấy do 2 cơ quan quản lý nhà nước khác nhau ban hành đã gây nhiều phiền hà cho người dân và các nhà đầu tư, trong khi nhà và đất cũng như các tài sản khác trên đất đều luôn luôn gắn chặt chẽ với nhau.Việc thống nhất 2 loại giấy và do một cơ quan làm đầu mối thực hiện là nguyện vọng của đông đảo cử tri, do đó đưa nội dung sửa đổi, bổ sung này vào Dự án Luật là phù hợp. Về tên gọi cùa giấy chứng nhận, ĐB đề nghị là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất”. Việc cấp giấy là không bắt buộc, chỉ cấp khi chủ sở hữu có yêu cầu và khi cấp phải thống nhất trong 1 loại giấy nhu đã nêu trên. Về việc giao cơ quan đầu mối thực hiện, ở TW nên giao Bộ Tài nguyên & Môi trường phát hành mẫu giấy chứng nhận thống nhất trong cả nước. Ở địa phương về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vẫn như Luật hiện hành, giao UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện. Giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm đầu mối và đặt tại cơ quan quản lý đất đai như qui định của Luật đất đai hiện hành, còn tên gọi cần thể hiện đầy đủ chức năng đầu mối làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

MINH QUANG

(Mail từ Hà Nội)