BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động Đoàn ĐBQH Tây Ninh tại kỳ họp Quốc hội: Nợ xấu và hàng tồn kho: 2 “nút thắt” cần sớm tháo gỡ

Cập nhật ngày: 26/10/2012 - 06:04

(BTN)- Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2013 trong phiên họp sáng 24.10, các vị ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đồng tình với báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Theo đó, các đại biểu tán thành nhận định đánh giá là năm 2012 vẫn còn chịu tác động không thuận từ sự phục hồi tăng trưởng chậm của kinh tế thế giới, cùng với khó khăn, hạn chế mang tính cơ cấu tồn tại nhiều năm của kinh tế nước ta và tính hai mặt của chính sách thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tiến hành từ tháng 2.2011.

Các ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh thảo luận tại tổ

Theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến năm nay có 10/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Quốc hội, nhưng còn 5 chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết Quốc hội, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP, tạo việc làm, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ che phủ rừng.

Các vị đại biểu trong Đoàn ĐBQH Tây Ninh cho rằng, tâm lý và niềm tin của thị trường vẫn chưa bền vững, khó khăn có thể kéo dài sang năm tới. Chính phủ đánh giá chưa sát với tình hình, một số số liệu còn có độ vênh so với thực tế, chưa phản ánh hết mức độ khó khăn của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặc biệt là khó khăn của doanh nghiệp; chưa nêu bật những nguyên nhân chủ quan từ điều hành… Các đại biểu cũng cho rằng, thời gian qua hai nút thắt của nền kinh tế là nợ xấu và hàng hoá tồn kho đang làm tắc nghẽn quá trình chu chuyển nguồn lực quốc gia. Sự phối hợp trong quản lý, điều hành giá, quản lý thị trường trong một số lĩnh vực chưa thực sự hợp lý tại một số thời điểm đã tác động không tốt đến niềm tin và tâm lý thị trường, tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống, nhất là tháng 9 chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến do điều chỉnh tăng giá xăng, dầu, phí dịch vụ, y tế, giáo dục…

Việc thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước (NSNN), đại biểu Nguyễn Thành Tâm cho rằng còn nổi lên một số bất cập như: Việc phân bổ, giao dự toán NSNN, thẩm định dự án quá chậm so với yêu cầu, nhất là việc phân bổ, giao vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải ngân, đến tổ chức thực hiện, hiệu quả sử dụng vốn, làm tăng nguy cơ chuyển nguồn. Việc thực hiện kỷ luật tài chính trong quản lý, sử dụng, chi tiêu NSNN còn biểu hiện chưa nghiêm ở mức độ khác nhau, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, trong Chương trình MTQG, như tình trạng phê duyệt, quyết định một số dự án đầu tư không tính đến khả năng cân đối về nguồn vốn, bố trí vốn cho các dự án chưa đúng cơ cấu kế hoạch được giao, chưa khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, số dự án đầu tư hoàn thành ít, số chuyển tiếp nhiều, thi công kéo dài, gây lãng phí nguồn lực. 

Từ những phân tích trên, các vị ĐBQH tỉnh Tây Ninh đề nghị Chính phủ cần đánh giá khách quan, toàn diện các yếu tố khi xây dựng các chỉ tiêu, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực; theo đó có đại biểu đề nghị chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 nên giữ mức như năm 2012; đề nghị Chính phủ phân tích rõ nguyên nhân của việc hàng hoá tồn kho cao; số lượng doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động hoặc cắt giảm lao động lớn; thị trường bất động sản, chứng khoán trầm lắng...

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu, chi NSNN năm 2013; các vị đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát tính chính xác, minh bạch, quy mô nợ xấu, các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu, tiếp tục cơ cấu lại nợ. Các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nắm quyền chi phối phải chấp hành nghiêm và gương mẫu chia sẻ những khó khăn cùng doanh nghiệp; các tổ chức tín dụng cần nhận thức tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chính là tháo gỡ khó khăn cho chính hệ thống tổ chức tín dụng mình. 

 Cần sớm hoàn thành việc rà soát lại các công trình đầu tư dở dang đang bị giãn, hoãn tiến độ, thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung đầu tư hoàn thiện các dự án trọng yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, ngành, vùng, địa phương.

Tiếp tục kiềm chế lạm phát, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, kết hợp tốt giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế. Theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo và có các biện pháp điều hành thị trường phù hợp, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ không để xảy ra hiện tượng đầu cơ tăng giá trục lợi;

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, hạ mặt bằng lãi suất hợp lý theo diễn biến kiểm soát lạm phát; khuyến khích các ngân hàng thương mại ưu tiên các chương trình cho vay lãi suất thấp đối với các lĩnh vực như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Duy Quang (từ Hà Nội)

(*) Tựa đề do Toà soạn đặt.