BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động Hội đi vào chiều sâu, đời sống hội viên nông dân tăng lên đáng kể

Cập nhật ngày: 13/09/2012 - 04:36

(BTN)- Hội Nông dân huyện Gò Dầu tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 trong hai ngày 11 và 12.9.2012. 5 năm qua, hoạt động của Hội có những bước phát triển, tiến bộ trên nhiều mặt. Các cấp Hội Nông dân đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp uỷ Đảng trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi của người nông dân đem lại hiệu quả ngày càng cao. Số hộ khá, giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo được kéo giảm. Tinh thần đoàn kết nội bộ nông dân ngày càng được thắt chặt. Diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 2012- 2017

Về công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội, nhiệm kỳ qua 9/9 cơ sở Hội trong huyện đều đạt vững mạnh (tăng 1 Hội cơ sở so với nhiệm kỳ trước), toàn huyện phát triển thêm 2.025 hội viên. Số hội viên hiện nay của huyện là 22.489 người, chiếm trên 77% lao động nông nghiệp trong huyện. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng ngày càng được quan tâm. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi được 680 cuộc, với hơn 29.300 lượt nông dân dự; hội thảo được 474 cuộc, với hơn 21.800 lượt người dự. Thông qua đó có 80% số hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi. Kết quả có 5.442 hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (chiếm tỷ lệ 34,44% tổng số hộ nông dân trong huyện). Các cấp Hội vận động trong hội viên, nông dân phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân, tương trợ giúp nhau bằng nhiều hình thức như cho mượn con, cây giống, tiền vốn không tính lãi, ngày công lao động… tổng trị giá trên 5 tỷ đồng, giúp cho 1.495 lượt hộ nông dân gặp khó khăn. Các cấp Hội còn phối hợp với ngành chức năng giải quyết việc làm ổn định cho hội viên, nông dân. Nhờ vậy mà nhiệm kỳ qua, huyện đã kéo giảm được 656 hộ hội viên nông dân nghèo. Đặc biệt, qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2010 Hội Nông dân huyện xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” ở 50/50 chi hội ấp, khu phố. Từ đó đến nay các chi hội đã cấp phát được tổng cộng 4.390 kg gạo cho 399 hộ hội viên nông dân nghèo. Các cấp Hội còn phối hợp tổ chức được 14 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, với 390 hội viên nông dân tham dự. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia tu sửa hơn 300 km đường giao thông nông thôn, đóng góp trên 946 triệu đồng để thuê cơ giới đổ đất, đắp đường…

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân ở huyện Gò Dầu cũng còn những mặt tồn tại: Công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân có nơi, có lúc còn hạn chế. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc còn lúng túng, bị động, còn chạy theo sự vụ, sự việc, nhất là lúng túng trong việc tìm và thực hiện các mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng phong trào. Việc quản lý hội viên chưa chặt chẽ, còn có tình trạng hội viên ảo (qua khảo sát, số hội viên ở cuối nhiệm kỳ đã giảm xuống 1.866 người). Có 3 /13 chi tiêu chưa đạt theo nghị quyết đề ra là thu hội phí, danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và vận động quỹ hỗ trợ nông dân. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 19 uỷ viên. Ông Võ Văn Rô, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội cũng đã bầu 25 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh.

 D.H