Hoạt động văn học, nghệ thuật có nhiều khởi sắc

Cập nhật ngày: 29/10/2010 - 05:59

(BTNO) - Từ khi có Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới cho đến nay, Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh đã xét kết nạp được 40 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh lên 260 người. Trong đó có 28 hội viên được kết nạp vào Hội Văn học, Nghệ thuật chuyên ngành trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng trao giấy khen cho các VNS có nhiều đóng góp nhân dịp đầu xuân Canh Dần.

Đội ngũ văn nghệ sĩ Tây Ninh tích cực tham gia các trại sáng tác, giao lưu tham nhập thực tế, tham dự các cuộc thi của tỉnh, khu vực, toàn quốc, có nhiều tác phẩm đạt giải cao. Đặc biệt, Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút nhiều tác giả tuổi nghề, tuổi đời còn trẻ, nhưng đã thể hiện được sự nhiệt tình, hăng hái tham gia và đạt giải cuộc thi.

Các huyện, thị đã tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức chi hội văn học, nghệ thuật địa phương, đến nay đã có 3 huyện (Gò Dầu, Dương Minh Châu, Bến Cầu) thành lập chi hội và tổ chức hoạt động có nhiều khởi sắc. Trong đó, chi hội của huyện Gò Dầu là một trong những chi hội hoạt động có hiệu quả nhất, nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, được đăng tải trên báo trung ương, địa phương, nhiều tác giả tự in đầu sách riêng, làm đĩa CD… dần dần đã thu hút được sự chú ý của công chúng.

Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh được củng cố về mặt nhân sự, duy trì việc phát hành đều đặn 2 tháng một số, với sự tham gia tích cực của lực lượng cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, thể hiện nhiều thể loại phong phú, đa dạng; nội dung và hình thức tạp chí ngày càng được nâng lên. Số lượng phát hành tạp chí tăng từ 300 bản lên 400 bản mỗi kỳ. Trong đó, 100 bản được phát hành đến các địa phương, thư viện trường học trong tỉnh.

Trao giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí năm 2009

Hội cũng đã quan tâm đầu tư, hỗi trợ kinh phí để hội viên sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ công chúng ở các bộ môn như: văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, văn nghệ dân gian… thể hiện qua những đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng và những vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước. Hỗ trợ hội viên in sách, đĩa, tham dự triển lãm tranh, ảnh, sưu tầm, công bố các loại hình văn nghệ dân gian và kinh phí tham gia các buổi đi thực tế sáng tác…

Hai năm qua, Hội đã tổ chức được 8 trại sáng tác trong và ngoài tỉnh, cử hội viên tham gia 6 trại bồi dưỡng sáng tác do Trung ương Hội tổ chức… Qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu và các trại sáng tác đã giúp cho đội ngũ VNS có điều kiện thâm nhập, tìm hiểu thực tế, mở rộng tầm nhìn và có thêm cảm xúc để sáng tạo nghệ thuật.

Hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hai năm qua, lực lượng VNS trong tỉnh tích cực tham gia, kết quả có 40 tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt giải cao, trong đó có 20 tác phẩm tân nhạc, cổ nhạc được in thành đĩa, 25 tác phẩm bút ký, thơ được in thành sách nhằm phục vụ quảng bá tác phẩm rộng rãi đến công chúng, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân.

Triển lãm tranh thiếu nhi tại Bảo tàng Tây Ninh.

Tổng kết cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật “Đất nước, con người Tây Ninh”.

Trung tâm văn hoá, Thư viện từ tỉnh đến cơ sở, Đoàn nghệ thuật cải lương Tây Ninh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh cùng 108 đội văn nghệ quần chúng và gần 100 CLB, đội, nhóm thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong tỉnh đã tham gia hoạt động sáng tác, biểu diễn, phổ biến các tác phẩm phục vụ đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương.

Song song đó, công tác quản lý hoạt động văn học, nghệ thuật cũng đã từng bước đi vào nề nếp. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong sáng tác, truyền bá những sản phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung, tư tưởng, nghệ thuật kém, ảnh hưởng xấu đến xã hội nhằm góp phần lành mạnh hoá đời sống văn học, nghệ trong tỉnh. Kết quả đã xử lý tịch thu tiêu huỷ hơn 135.000 đĩa hình các loại, trong đó có hơn 2.750 đĩa có nội dung độc hại; 2.100 tờ lá số tử vi; 714 sách bói toán, 756 quyển sách các loại có nội dung, hình ảnh không lành mạnh…

PHƯƠNG LY