baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học tập Bác Hồ để sống “tốt đời, đẹp đạo”

Cập nhật ngày: 18/09/2009 - 05:48

Tại hội nghị biểu dương gương điển hình tiêu biểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của xã Suối Đá và của huyện Dương Minh Châu, trong phần giao lưu đều có mặt ông Giáo hữu Ngọc Hỏi Thanh (Trần Văn Hỏi), Cai quản họ đạo Cao Đài xã Suối Đá. Chúng tôi lược ghi lại nội dung ông Trần Văn Hỏi đã trình bày trong hai buổi giao lưu.

Ông Giáo hữu Trần Văn Hỏi, năm nay đã 76 tuổi được Hội thánh Cao Đài bổ nhiệm làm Cai quản họ đạo Cao Đài xã Suối Đá từ năm 2002. Những năm qua với trách nhiệm của mình, ông thường xuyên vận động, nhắc nhở bà con đồng đạo phải thực hiện sống đoàn kết, thân ái, luôn luôn làm việc thiện, việc gì có ích cho mình có ích cho người khác mới nên làm, việc gì có ích cho mình mà có hại cho người khác thì không nên làm. Để có cuộc sống tốt thì phải tích cực lao động, không vi phạm pháp luật và các quy định của địa phương…

Ông Giáo hữu Trần Văn Hội - Cai quản họ đạo Cao Đài Suối Đá (DMC) tham gia giao lưu.

Bản thân ông luôn tu dưỡng, rèn luyện, làm gương trong cuộc sống, cũng như trong việc tu hành. Có người thắc mắc, ông làm đạo sao lại hay đi sâu vào việc đời? Ông kiên trì giải thích cho mọi người hiểu, là công dân dù lương hay giáo đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng xã hội. Kết quả trong những năm qua đa số chức sắc và đông đảo bà con đồng đạo trong xã đã đoàn kết nhất trí, cùng đồng lòng, tâm nguyện phải sống cho tốt đời, đẹp đạo.

Họ đạo Cao Đài xã Suối Đá, DMC có số lượng tín đồ hơn 5.000 người, chiếm gần 50% dân số toàn xã. Đồng bào trong họ đạo luôn đoàn kết, thương yêu nhau, tích cực tham gia lao động sản xuất, giúp nhau khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.

Ngoài việc tu hành thuần tuý tại các gia đình, và tại hai cơ sở thờ tự của họ đạo, đồng bào tích cực tham gia học tập các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện các quy định, quy chế của địa phương. Nhất là cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, bài trừ các tệ nạn xã hội và các hủ tục mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang, từng gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; năm 2008 có 99% số hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hoá. Từng tín đồ, từng hộ gia đình đăng ký thực hiện mục tiêu 4 giảm, không vi phạm pháp luật, và vận động người khác không vi phạm, nhất là không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Xây dựng tình đoàn kết không để xảy ra khiếu kiện, những mâu thuẫn, tranh chấp đều được hoà giải ngay tại khu dân cư.

Trong 3 năm qua, đồng bào đã đóng góp xây tặng 5 căn nhà ĐĐK, ủng hộ tặng quà cho người nghèo và Quỹ khuyến học 1,5 triệu đồng và 100 kg gạo, cấp tế 3 quan tài cho gia đình nghèo có tang... Họ đạo duy trì Tổ chẩn trị Đông y, trong 6 tháng đầu năm 2009 đã khám và cấp miễn phí gần 30.000 thang thuốc trị giá khoảng 180 triệu đồng cho gần 3.000 người bệnh.

Với những việc làm thiết thực học tập theo gương Bác Hồ, 2 năm qua, họ đạo Cao Đài xã Suối Đá do ông Trần Văn Hỏi làm Cai quản đã được UBND huyện công nhận là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh. Đây chính là kết quả của việc sống “tốt đời, đẹp đạo” của đồng bào tín đồ họ đạo Cao Đài xã Suối Đá, và cá nhân người đứng đầu Ban Cai quản họ đạo này.

HIỀN LƯƠNG