BAOTAYNINH.VN trên Google News

“Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên” 

Cập nhật ngày: 11/06/2024 - 18:12

BTNO - Đây là nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và biểu dương, khen thưởng điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024 diễn ra ngày 11.6 tại hội trường Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Đức Trong và các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023, 2024 đến gần 72.000 cán bộ, đảng viên và hơn 15.400 lượt quần chúng, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trung bình trên 98%. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tổ chức các chuyên đề trong đoàn viên, hội viên được hơn 14.000 cuộc với trên 630.000 lượt người tham dự.

Công tác tuyên truyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, tăng cường thông qua việc duy trì, phát huy các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp cùng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sát hợp thực tiễn; quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt) căn cứ kế hoạch của cấp uỷ, chi bộ để đề ra nội dung học tập, làm theo vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu với nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể và được đánh giá trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Thời gian qua, nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên trong lao động, sản xuất, thực hiện nhiệm vụ đã được biểu dương, lan toả, nhân rộng.

Riêng năm 2023, tỉnh đã giới thiệu Trung ương 15 điển hình để phục vụ công tác tuyên truyền, triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý; trình và được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương xét, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1 điển hình tham dự chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể và 28 cá nhân.

Toạ đàm chia sẻ cách làm, kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nhân rộng các điển hình, cách làm hay

Tại hội nghị, nội dung tham luận, thảo luận, giao lưu toạ đàm của các đại biểu chia sẻ một số cách làm hay, gương điển hình với việc làm cụ thể, ý nghĩa, thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương.

Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 18 tập thể, 24 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được khen thưởng và tin tưởng các điển hình này sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để có thêm nhiều thành tích, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước; là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân noi theo.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Trong đó, phải xác định rõ nhận thức, trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, gắn với xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, gắn với quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; xây dựng mô hình mới, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hay và tuyên truyền gắn với việc phát động các giải thưởng báo chí, văn học, nghệ thuật về xây dựng Đảng.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chuyên đề toàn khoá cũng như chuyên đề năm 2024 gắn với triển khai thực hiện quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới trong toàn đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Về cách làm, lựa chọn những việc cụ thể, trọng tâm, thực hiện thí điểm từ chi bộ sau đó lan toả cách làm hay trong toàn đảng bộ; đề cao vai trò nêu gương của bí thư các cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Xuân Hương chụp hình lưu niệm với các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác của huyện Tân Biên. Ảnh Tố Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chụp hình lưu niệm với các gương điển hình. Ảnh Tố Tuấn

“Với truyền thống quê hương cách mạng trung dũng kiên cường và những thành quả đạt được trong thời gian qua, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, cùng các cấp uỷ đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, chung sức xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy của Nhân dân. Và đó cũng là việc làm thiết thực nhất để kính dâng lên Bác Hồ kính yêu”- Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh.

Phương Thuý