Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển sinh năm 2024 

Cập nhật ngày: 02/06/2024 - 18:06

Học viện Chính trị Công an nhân dân thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA, ngày 15/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Học viện Chính trị Công an nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, cụ thể như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc;

2. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu, cụ thể:

- Phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra): 50 chỉ tiêu (05 Nữ; 45 Nam);

- Phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào): 50 chỉ tiêu (05 Nữ; 45 Nam).

3. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Sau khi Bộ Công an có hướng dẫn tuyển sinh, Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ thông báo và cập nhật trong Đề án tuyển sinh và công bố trên Website của Học viện tại địa chỉ: https://hvctcand.bocongan.gov.vn.

Nguồn Chinhphu.vn