Hội CCB Thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu sơ kết giữa nhiệm kỳ 

Cập nhật ngày: 19/09/2020 - 10:42

BTNO - Ngày 18.9, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

* Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã phát huy tốt truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, bảo vệ Nhân dân.

Lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân. Hội đã duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các mô hình do Hội cựu chiến binh tỉnh triển khai; đồng thời đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình mới, bước đầu tổ chức thực hiện có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho hội viên.

Toàn cảnh hội nghị tại Thành phố Tây Ninh.

Đã vận động xây mới 07 căn, sửa chữa 12 căn nhà đồng đội, với tổng trị giá 614 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi hội viên với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn phường, xã giới thiệu, bồi dưỡng 167 quần chúng ưu tú, qua đó phát triển được 106 đảng viên mới. Hiện nay Thành phố xây dựng được 51 câu lạc bộ cựu quân nhân, với hơn 1.200 hội viên.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã phát triển 152 hội viên, tiếp nhận 49 hội viên của 02 công ty cổ phần, nâng tổng số hội viên cựu chiến binh toàn Thành phố là 1.352 người.

Theo báo cáo, Hội CCB huyện Dương Minh Châu đã phối hợp vận động xây tặng hội viên khó khăn về nhà ở 14 căn nhà nghĩa tình đồng đội, 3 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 18 căn, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, trích từ ngân sách nhà nươc và vận động các mạnh thường quân. Đến nay, Hội  CCB huyện Dương Minh Châu đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột trong hội viên.

Qua 03 năm thực hiện mô hình “Tuyến đường do CCB quản lý, xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông”, mô hình 3 chi “Chi bộ-Chi Hội Cựu chiến binh- Chi đoàn”, mô hình “Chi Hội Cựu chiến binh 4 không” đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng, được hội viên và nhân dân đồng tình tham gia, góp phần tích cực vào việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục củng cố, kiện toàn, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành Hội sẽ tập trung vào 2 nội dung quan trọng: tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo đồng thuận xã hội và chăm lo nâng cao đời sống, xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh.

Phương Ngân - Anh Thi