BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh Tây Ninh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực gương mẫu trên các lĩnh vực công tác

Cập nhật ngày: 05/01/2013 - 05:27

(BTNO)- Ngày 4.1.2013, Hội Cựu chiến binh Tây Ninh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2012. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2013.

Báo cáo của Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, trong năm qua, Hội cựu chiến binh các cấp đã có nhiều cố gắng bám sát Nghị quyết của cấp uỷ, đề ra nội dung công tác và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm nòng cốt thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống hội viên, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, xây, sửa nhà đồng đội.

Các cấp hội cũng thường xuyên quan tâm củng cố và phát triển hội viên; kiện toàn và bổ sung kịp thời nguồn cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh, hoạt động có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường thực hiện phong trào thi đua yêu nước...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp Hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các hội viên và thế hệ trẻ…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu và bằng khen cho 16 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu.

Minh Nguyễn