Hội Cựu chiến binh Tây Ninh: Tập huấn cho cán bộ chủ chốt các cấp

Cập nhật ngày: 24/08/2016 - 06:01

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Ngọc Đời phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Ngày 23.8, tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tây Ninh tổ chức lớp tập huấn cho hơn 140 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch hội CCB các cấp đến từ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh đã triển khai đến các đại biểu một số nội dung trong Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31.2.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 116-CV/TU về Đại hội Hội CCB các cấp trong tỉnh; Quy định số 82-QĐ/TW ngày 1.4.2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Công văn số 602-CV/BTCTW ngày 13.5.2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Công văn số 26-CV/ĐĐCCB tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định só 217-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị và hướng dẫn công tác kiểm tra phục vụ Đại hội Hội CCB các cấp; hướng dẫn nội dung tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác bảo vệ môi trường.

Các đại biểu cũng đã được truyền đạt một số thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Ngọc Đời yêu cầu Ban tổ chức lớp tập huấn phải chuẩn bị đẩy đủ những nội dung cụ thể để truyền đạt, hướng dẫn đại biểu các nội dung một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ và phải thực hiện được tại cơ sở.  

 Hoa Lư