BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội dân tộc Mường huyện Tân Biên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2017

Cập nhật ngày: 16/03/2015 - 05:24

Đây là dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tân Biên, hiện có gần 100 hộ gia đình sống rải rác ở các xã trong huyện.

Ban chấp hành ra mắt đại hội.

Hội thành lập vào năm 2010, ban đầu tập hợp được 39 hộ tham gia vào tổ chức hội. Trong những năm qua, đồng bào dân tộc đã được các cấp, các ngành huyện quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống kinh tế cho gia đình. Bà con dân tộc Mường cũng đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia vào các phong trào do chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức.

Nhiệm kỳ 2012-2015, Hội cũng đã xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng được hơn 40 triệu đồng để giúp nhau làm kinh tế và phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho hội viên nghèo, hội viên gặp phải hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 14 triệu đồng; vận động xây tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 67 triệu đồng...

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu ban chấp hành hội gồm 9 thành viên. Ông Trương Quang Cảnh được bầu làm hội trưởng Hội dân tộc Mường nhiệm kỳ mới.

Đức Thịnh