BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hỏi – đáp về luật Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày: 13/05/2009 - 11:26

Hỏi: Hồ sơ đăng ký thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Mục I, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, thì: Đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại điểm 2 Mục I phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18.7.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Trường hợp nhiều người cùng góp vốn, cùng tham gia kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh) thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên để được cấp mã số thuế cho bản thân. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng khai nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài... chung cho cả nhóm và khai thuế TNCN cho bản thân người đại diện. Mỗi cá nhân góp vốn khác đều phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng như đối với cá nhân kinh doanh.

Theo quy định tại điểm 2 Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế thì: Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh gồm:

-Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 03-ĐK-TCT kèm theo bảng kê cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tại địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác với cơ sở kinh doanh chính (nếu có).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

- Bản sao giấy CMND.

Riêng trường hợp cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu đóng khác địa bàn (tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã) với cơ sở chính, kê khai đăng ký thuế với Chi cục Thuế nơi có cửa hàng, cửa hiệu thì hồ sơ đăng ký nộp thuế là: Tờ khai đăng ký nộp thuế theo mẫu số 03.1-ĐK-TCT.

ĐÌNH HUY - HOÀNG THÁI

(thực hiện)