BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Điều dưỡng tỉnh Tây Ninh: Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật ngày: 04/09/2015 - 05:00

Dự Đại hội có bác sĩ Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế, bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, đại diện Sở Nội vụ và 98 đại biểu đến từ các bệnh viện trong tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Điều dưỡng tỉnh Tây Ninh đã chủ động đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm do kỳ Đại hội trước đã đề ra.

Bác sĩ Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội năm 2015.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển Hội được duy trì. Các hội viên không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, ý thức nghề nghiệp, thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp, phát huy phong trào sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học...

Hội Điều dưỡng đặc biệt quan tâm công tác thực hành chuyên môn của điều dưỡng qua việc thường xuyên tổ chức học tập, huấn luyện, chỉ đạo tổ chức các hội thi tay nghề giỏi, xây dựng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn, quy trình chăm sóc phù hợp với từng chuyên khoa tại các bệnh viện, từng bước chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật của điều dưỡng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Điều dưỡng tỉnh Tây Ninh tiếp tục xây dựng, củng cố phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, rèn luyện y đức, kỹ năng giao tiếp. Hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, Hội đưa ra các giải pháp, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, y đức cho cán bộ, hội viên; xây dựng củng cố mạng lưới các chi hội; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, phát động các phong trào thi đua; đẩy mạnh nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh;

Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho điều dưỡng, hộ sinh theo quy định của Bộ Y tế về công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên...

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Trần Văn Sỹ đánh giá cao những thành công của Ban chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành cần chú trọng thực hiện tốt các Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức lao động tại các cơ sở y tế và tổ chức thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên; thay đổi phong cách phục vụ, hướng đến làm hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh;…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 thành viên.

Dịp này, Hội Điều dưỡng tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội.

Đình Tiến