BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đồng Bầu cử quốc gia giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 17/05/2016 - 11:25

Đoàn giám sát thực tế tại điểm bầu cử ấp An Hội (xã An Hoà, huyện Trảng Bàng).

Sáng ngày 17.5.2016, tại trụ sở UBND huyện Trảng Bàng, đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Nguyễn Văn Giàu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Uỷ ban Bầu cử ĐBQH khoá XIV và ĐB HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016- 2021. Cùng đi trong đoàn có ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, lãnh đạo một số Uỷ ban của Quốc hội. Tiếp đoàn có ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh; bà Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh; ông Huỳnh Văn Quang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phan Thị Điệp cho biết, công tác bầu cử được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến nay, công tác bầu cử ở các địa phương được bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bầu cử, cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung và tiến độ công việc triển khai bầu cử theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả sau 3 lần hiệp thương, tỉnh đã lập danh sách chính thức những người tham gia ứng cử, phần lớn các địa phương đều bảo đảm  tỷ lệ cơ cấu kết hợp theo quy định. Số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là 10 người (có 2 người do Trung ương giới thiệu ứng cử tại địa phương); ứng cử HĐND tỉnh là 87 người; HĐND huyện là 507 người và HĐND xã 4.461 người. Hầu hết các địa phương đều bảo đảm  tỷ lệ nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng, dân tộc, tôn giáo. Tính đến ngày 13.5.2016, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 896.583 người, trong đó nam 440.578 (chiếm 49,14%), nữ 456.005 (chiếm tỷ lệ 50,86%), (các địa phương đang tiếp tục cập nhật đến ngày 20.5.2016).

Uỷ ban Bầu cử tỉnh hoạt động tích cực, chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác bầu cử các cấp; duy trì chế độ họp định kỳ 10 ngày một lần. Uỷ ban Bầu cử đã thành lập 3 đoàn giám sát công tác bầu cử tại Uỷ ban Bầu cử cấp huyện, xã. Đến nay, các đoàn giám sát đã triển khai và kết thúc hai đợt giám sát. Đến ngày 2.5.2016, các Tổ bầu cử đã niêm yết tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh ở các khu vực bỏ phiếu theo từng đơn vị. Việc niêm yết tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã thực hiện xong trong ngày 5.5.2016.

Về khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử và những người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp, cấp tỉnh tiếp nhận 7 đơn, cấp huyện 6 đơn, cấp xã 15 đơn. Kết quả, các đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết xong, đúng quy định. Cử tri đồng thuận và không ảnh hưởng đến tư cách ứng cử viên. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được quan tâm. Về công tác tập huấn, toàn tỉnh đã tổ chức được 321 cuộc cho lực lượng báo cáo viên, nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp mới tham gia ứng cử lần đầu. Tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt làm được, tỉnh cũng còn một số mặt hạn chế: Ở một số địa phương, số lượng ứng cử viên được giới thiệu ít hơn so với số lượng được phân bổ; số ứng cử viên ở một số xã chưa bảo đảm tỷ lệ quy định; tỷ lệ ứng cử viên là người trẻ tuổi có xã thấp hơn quy định, nhưng cũng có xã nhiều hơn quy định, số liệu cử tri qua các lần thống kê, đối chiếu còn chênh lệch. Một số UBND xã niêm yết danh sách cử tri không đúng theo mẫu quy định.

Tại buổi làm việc, Uỷ ban Bầu cử huyện Trảng Bàng và Uỷ ban Bầu cử thị trấn Trảng Bàng cũng trình bày báo cáo về công tác bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Sau khi nghe các báo cáo, các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát nêu một số ý kiến và đề nghị Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh làm rõ thêm một số vấn đề. Các thành viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh đã giải trình và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn.

Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh phát biểu nhấn mạnh, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Tây Ninh thời gian qua bảo đảm  đúng tiến độ và đúng quy định.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, của huyện Trảng Bàng. Ông nêu thêm một số vấn đề cần lưu ý từ nay đến ngày bầu cử: Hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành việc lập danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chiều sâu trong nhân dân; quan tâm đến sự tác động của xã hội, bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các cấp, nhất là đối với cơ sở.

Sau khi làm việc tại hội trường UBND huyện Trảng Bàng, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại hai điểm bầu cử ở khu phố Lộc Du (thị trấn Trảng Bàng) và ấp An Hội, xã An Hoà. Đoàn đánh giá, hai điểm đã chuẩn bị rất tốt cho ngày bầu cử.

N.H