Thời Sự - Chính trị   HĐND tỉnh Tây Ninh: Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri

Hội đồng Nhân dân tỉnh: Thông báo địa chỉ tiếp nhận ý kiến của cử tri

Cập nhật ngày: 10/07/2021 - 13:31

BTN - Vừa qua, Thường trực HÐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-HÐND ngày 30.6.2021 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra từ ngày 12.7 đến ngày 23.7.2021.

Dự kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HÐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất của HÐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026; Thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Ðể bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, HÐND tỉnh sẽ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử HÐND tỉnh hoặc gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo địa chỉ: C300, CMT8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc qua e-mail: hdndtayninhtt@gmail.com từ ngày 12.7.2021 đến ngày 23.7.2021.

Thường trực HÐND tỉnh đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Thường trực HÐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN cấp huyện, xã thông tin các nội dung trên rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, đài truyền thanh, phát loa đến các ấp, khu phố, tổ dân cư tự quản… và đề nghị các hội, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri có thông tin về hoạt động của HÐND tỉnh…

Ðồng thời, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện thông báo việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương bằng hình thức văn bản gửi về Thường trực HÐND cấp xã để tổng hợp, phân loại xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến Thường trực HÐND tỉnh, huyện theo thẩm quyền giải quyết.

Ð.H