BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN huyện Hòa Thành: Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 16/03/2013 - 06:13

(BTNO)- Hội LHPN Huyện Hòa Thành vừa phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự hội nghị có bà Lưu Thanh Hằng – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng đại diện hội viên phụ nữ các cấp, phụ nữ các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghiêm túc tập trung thảo luận với 18 lượt ý kiến về những điều, khoản có liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, hôn nhân - gia đình, quyền bình đẳng giới, vai trò, vị trí, tổ chức, quyền và trách nhiệm của tổ chức Hội LHPN Việt Nam.

Việc tổ chức lấy ý kiến trong các tầng lớp phụ nữ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó thể hiện vai trò đại diện của tổ chức hội, phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm của các tầng lớp phụ nữ nhằm động viên phụ nữ thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng trong việc tham gia sửa đổi Hiến pháp, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Kim Tiến