BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN Tây Ninh: Sơ kết thực hiện bản thoả thuận hợp tác với Hội Phụ nữ Campuchia

Cập nhật ngày: 21/09/2014 - 02:48

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, Phó Tỉnh trưởng 3 tỉnh Svay Rieng, Tôbônkhomun, Prey Veng, cùng đại diện Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Tây Ninh và 3 tỉnh Svay Rieng, Tôbônkhomun, Prey Veng.

Ký kết bản thoả thuận hợp tác vì hoà bình và phát triển giữa  Hội LHPN tỉnh Tây Ninh và Hội Phụ nữ 3 tỉnh Svay Rieng, Tôbônkhomun, Prey Veng giai đoạn 2014-2016.

Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai tốt các nội dung tuyên truyền, giáo dục ý thức xây dựng tình hữu nghị đoàn kết giữa phụ nữ và nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia cho hội viên các cấp thông qua các buổi hội thảo, tập huấn, hội nghị.

Hội quan tâm thực hiện chăm lo sức khoẻ phụ nữ, trẻ em Campuchia qua các hoạt động cụ thể như: cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho trên 1.650 dân nghèo của tỉnh Svay Rieng; tham gia cứu trợ đồng bào nghèo và Việt kiều đang sinh sống tại tỉnh Kampong cham và tỉnh Siem Riep (Campuchia). Tăng cường phối hợp tổ chức cho cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh và Hội Phụ nữ Campuchia gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về tập quán, bản sắc văn hoá dân tộc, về tình hình kinh tế, xã hội.

Song song đó, Hội tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ các huyện, xã dọc biên giới hai nước thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau, phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân và phụ nữ 2 nước Việt Nam – Campuchia.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện tốt bản thoả thuận hợp tác giữa Hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh và Hội Phụ nữ các tỉnh biên giới của Campuchia đã giúp củng cố và phát triển mối quan hệ 2 nước Việt Nam – Campuchia.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo phát biểu chỉ đạo Hội LHPN tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Hội Phụ nữ Campuchia vì hoà bình và phát triển tỉnh Svay Rieng, Tôbônkhomun, Prey Veng theo thoả thuận đã ký kết; mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, cùng xây dựng biên giới hai nước hoà bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển.

Châu Pha