BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN tỉnh: Tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật ngày: 07/01/2016 - 03:30

Bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trực tiếp hướng dẫn cho cán bộ Hội về công tác chuẩn bị đại hội.

Buổi tập huấn được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ Hội LHPN nắm bắt kịp thời các thông tin, làm cơ sở chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời thực hiện chỉ đạo, đảm bảo tổ chức đại hội theo đúng tiến độ, quy trình hướng dẫn.

Một số nội dung chính của buổi tập huấn gồm: Quán triệt Công văn số 08-CV/TU, ngày 5.11.2015 của Tình ủy Tây Ninh về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch số 336/KH-BTV ngày 23.10.2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII; triển khai một số quy định bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; hướng dẫn công tác nhân sự, nội dung và hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; hướng dẫn đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội cấp trên…

Thùy Dương