BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Luật gia huyện Tân Châu tiến hành Đại hội lần thứ IV

Cập nhật ngày: 15/10/2014 - 06:48

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Tân Châu đã phối hợp các ban, ngành huyện và các xã/thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, tuyên truyền trực tiếp các luật liên quan đến đời sống hàng ngày của nhân dân, như: Luật giao thông đường bộ, Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật khiếu nại, Luật tố cáo… được hơn 4.000 cuộc với trên 150.000 lượt người dân tham dự.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã triển khai trên 3.900 lượt đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 và hơn 2.000 lượt đóng góp Luật đất đai sửa đổi. Công tác tư vấn pháp luật cũng được Hội quan tâm, đã tổ chức tư vấn miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân, qua đó giúp nhân dân hiểu hơn về pháp luật hình sự, dân sự và luật hôn nhân gia đình, luật khiếu nại, luật tố cáo…

Hội cũng đã phát triển được 10 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay trong toàn huyện lên 28 người.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 5 người, ông Lý Minh Hùng được bầu giữ chức vụ chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 3 người vào Ban kiểm tra và 3 người vào đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.

Chí Thành