BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Luật gia thành phố Tây Ninh tiến hành Đại hội hội viên lần thứ I

Cập nhật ngày: 20/10/2014 - 03:30

Tháng 8.2008, Hội Luật gia thị xã Tây Ninh, nay là thành phố Tây Ninh, được thành lập với 30 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội. Đến nay, Hội Luật gia Thành phố có 57 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội, trong đó có 1 chi hội cơ sở là chi hội Luật gia phường 3, còn lại là các chi hội ở cơ quan Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự, Phòng Tư pháp Thành phố.

Ông Phí Công Đại - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu tại đại hội.

Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các chi hội luật gia thuộc Hội Luật gia Thành phố đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; nhất là tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở về các tranh chấp nhỏ như dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, hội viên luật gia thành phố cũng tuyên truyền để người dân nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ pháp luật của mình; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động cho hơn 900 lượt người dân, trợ giúp trực tiếp cho 50 lượt người dân có nhu cầu trên các lĩnh vực đất đai, dân sự, hộ tịch, hôn nhân gia đình… Ngoài ra, các hội viên đã tư vấn cho 350 lượt công dân, nhận 207 đơn khiếu nại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia Thành phố phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: Cũng cố chi hội Luật gia Công an Thành phố, vận động thành lập mới chi hội luật gia ở một số cơ sở phường, xã; kết nạp hội viên mới; 100% hội viên tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người neo đơn và những người thuộc diện chính sách xã hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới với 7 thành viên, bà Nguyễn Thị Liễu được bầu làm Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2014-2019.

Xuân Vũ