BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gò Dầu định kỳ lần thứ 4

Cập nhật ngày: 29/03/2016 - 06:10

Quang cảnh hội nghị.

Đầu năm 2016, tình hình kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2016 là hơn 10.792 ha, đạt gần 41% kế hoạch năm. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch gần 33% diện tích gieo trồng. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không xảy ra.

Về xây dựng cơ bản, trong quý I/2016 ước thực hiện hơn 27 tỷ đồng, đạt trên 34% kế hoạch năm. Việc thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tăng 21,7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế và môi trường trên địa bàn huyện được thực hiện tốt, an ninh chính trị ổn định.

Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực. Người dân ngày càng hiểu được vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Gò Dầu có xã Phước Trạch được công nhận xã nông thôn mới và xã Phước Đông đạt 19/19 tiêu chí, đang được đề nghị công nhận xã nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, huyện luôn quan tâm, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phương hướng thời gian tới, Đảng bộ huyện Gò Dầu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính…

Trọng Cầu