Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14:  Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh có chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 28/09/2012 - 05:37

(BTN)- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 tiến hành ngày 27.9.2012, do đồng chí Võ Văn Phuông - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì.

Dự thảo báo cáo tình hình công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2012 của Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, trong 9 tháng qua, Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có chuyển biến tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2011 (SCK). Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, thu ngân sách đều tăng SCK. Cụ thể, giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ước đạt 4.708,5 tỷ đồng, tặng 5,6% SCK; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 8.350,5 tỷ đồng, tăng 14,6% SCK; giá trị các ngành dịch vụ ước đạt 8.234,2 tỷ đồng, tăng 12,9% SCK; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.021,3 triệu USD, tăng 21,3% SCK; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 562,1 triệu USD, tăng 1,6% SCK. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.175,76 tỷ đồng, đạt 70,57% dự toán năm và tăng 6,03% SKC; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trên 3.120 tỷ đồng, đạt 61,79% dự toán, và tăng 38,11% SCK. Đầu tư phát triển đạt kết quả khá, đã rà soát, xoá quy hoạch 10 cụm công nghiệp với diện tích tích 1.149 ha. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, các mặt văn hoá xã hội, thể dục- thể thao có nhiều chuyển biến. Công tác giáo dục- đào tạo có tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có quan tâm chỉ đạo.

Đại biểu phát biểu góp ý tại hội nghị

Tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, nhất là tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa thị xã Tây Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh uỷ và tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong 9 tháng qua tỉnh thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp. Tai nạn giao thông giảm rõ rệt cả ba mặt: số vụ, số người chết và người bị thương.

Tuy nhiên, trong 9 tháng qua tỉnh cũng còn những mặt hạn chế: Kinh tế tuy có tăng, nhưng đạt thấp SCK. Sản xuất, kinh doanh hiệu quả thấp; GDP tăng nhưng chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Thu hút đầu tư, thu ngân sách gặp khó khăn. Tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới chậm. Công tác cải cách hành chính chưa thực sự đi vào chiều sâu; biểu hiện nhũng nhiễu, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức còn xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông giải trình, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2012. Theo đó, về kinh tế thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2012; Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012. Khẩn trương khắc phục những khó khăn, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đề ra các giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng còn lại của năm 2012; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Tỉnh uỷ đã đề ra cho năm 2012.

D.H

 


Liên kết hữu ích