BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lần thứ 18: Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục ổn định và phát triển khá tích cực

Cập nhật ngày: 06/07/2013 - 09:34
HTML clipboard

Toàn cảnh hội nghị

(BTN) - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 18 tiến hành ngày 5.7.2013, do đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. Nội dung hội nghị lần này là thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng cơ bản; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 của UBND tỉnh; thông qua báo cáo, kết luận của Tỉnh uỷ về tình hình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng của UBND tỉnh và dự thảo báo cáo tình hình công tác 6 tháng của Tỉnh uỷ cho biết, trong 6 tháng qua, Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả quan trọng. Nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển khá tích cực. Tổng sản phẩm (GDP) ước tăng 9,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 3.070,4 tỷ đồng - tăng 5,1% SCK; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được 6.144,3 tỷ đồng - tăng 11,2% SCK; giá trị các ngành dịch vụ ước đạt 5.451,1 tỷ đồng - tăng 10,1% SCK. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 755,7 triệu USD - tăng 17,6% SCK; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 446 triệu USD - tăng 12,1% SCK. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước thực hiện 7.126,7 tỷ đồng - bằng 33,1% GDP, tăng 16,9% SCK. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.523,5 tỷ đồng, đạt 48,53% dự toán năm và tăng 14,37% SCK; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.516,35 tỷ đồng, đạt 44,98% dự toán và tăng 45,39% SCK…

Công tác bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các ngành các cấp chủ động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong 6 tháng toàn tỉnh xây dựng được 140 căn nhà đại đoàn kết; tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 11.997 lao động. Các mặt văn hoá xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến, nhất là tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo. Tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba mặt về số vụ, số người chết và người bị thương.

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua tỉnh cũng còn những mặt hạn chế: Các khu vực sản xuất đều có tăng trưởng, nhưng tăng với tốc độ thấp hơn so với kế hoạch và SCK. Cơ cấu kinh tế chưa đạt nghị quyết đề ra. Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch. Tiến độ triển khai 3 chương trình đột phá của tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm. Công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường chưa chuyển biến nhiều; chưa có biện pháp quyết liệt để xử lý, thu hồi các dự án triển khai chậm. Tình trạng buôn lậu, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt. Đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn.

Trong phương hướng 6 tháng cuối năm, Tỉnh uỷ nêu một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013. Trong đó, về kinh tế tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện 3 khâu đột phá của tỉnh; tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; rà soát các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu không đạt, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp cho những tháng cuối năm; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách Nhà nước; tập trung tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, quan tâm đầu tư xây dựng để thị xã Tây Ninh đạt tiêu chí và được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh theo đúng kế hoạch…

D.H