BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22

Cập nhật ngày: 03/12/2013 - 06:10

Năm 2013, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển đạt mức tăng trưởng 9,61%.

(BTNO)- Ngày 2.12, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2013 và thảo luận Dự thảo Nghị quyết năm 2014.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2013, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển đạt mức tăng trưởng 9,61%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội ngày càng nâng cao chất lượng; các phong trào thi đua được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai có hiệu quả ở các xã trong tỉnh, đặc biệt là trong 9 xã điểm đã gần đạt được đủ các tiêu chí. Chương trình đột phá, trọng điểm của tỉnh (xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực) đạt được kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đúng mức, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 của Đảng về “Những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” có hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình, phấn khởi.

Trong năm 2013, có 38 tổ chức cơ sở Đảng đạt chuẩn “trong sạch vững mạnh” 3 năm liên tục được khen thưởng; toàn tỉnh kết nạp được 1.201 đảng viên mới; thành lập mới 31 chi bộ (có 19 chi bộ ở doanh nghiệp tư nhân, 2 chi bộ doanh nghiệp 100% vốn FDI). Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện nghiêm túc, kiên quyết, đã thi hành kỷ luật 197 đảng viên (trong đó có 7 đảng viên bị cách chức, 21 người khai trừ khỏi Đảng, 9 người bị phạt tù).

Hội nghị thảo luận góp ý và tán thành với Dự thảo Nghị quyết năm 2014, gồm các chỉ tiêu cơ bản: Phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng hơn 12%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.380 USD; Giảm 2% hộ nghèo; Ít nhất có 4 xã đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới…

  Khắc Luân