Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23: Thống nhất các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 03/12/2022 - 10:42

BTNO - Trong phiên làm việc buổi chiều 2.12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh dự kiến trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình nội dung chuyên đề về đất đai, quy hoạch, đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái điều hành phần thảo luận cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong trình bày Tờ trình số 754-TTr/BCSĐ ngày 28.11.2022 xin chủ trương thống nhất một số quan điểm, giải pháp trong giải quyết vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch.

Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất 4 nội dung trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; tuy nhiên, điều chỉnh nội dung ở mục số 3 không áp dụng thời gian đối với việc xin cho chủ trương khảo sát dự án và bổ sung điều kiện không làm thay đổi quy hoạch tỉnh.

Lãnh đạo các sở trình 7 tờ trình của UBND tỉnh xin chủ trương trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, các nội dung gồm:

Thông qua báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.

Ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

Ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong trình bày thực trạng về đầu tư, đất đai, quy hoạch.

Ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025.

Ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất các nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026; các nội dung này được các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra.

Phương Thuý