BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng tiếp tục thảo luận về nhân sự

Cập nhật ngày: 13/01/2016 - 05:26
ttxvn-hoi-nghi-trung-uong-1201.jpg
 
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
 
Buổi sáng, Trung ương tiếp tục thảo luận về các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XII; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.
 
Buổi chiều, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Nguồn VIETNAM+