BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam

Cập nhật ngày: 26/02/2014 - 06:15

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân trình bày về tình hình Biển Đông.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã nghe các báo cáo viên trình bày về những nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh các tỉnh khu vực Tây - Nam bộ năm 2013; Bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam trong thời kỳ mới; Kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2013, tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới...

Cũng trong hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe báo cáo về một số kết quả trong xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá khái quát một số lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa... và tổ chức giao ban công tác tư tưởng.

Cũng trong hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tích cực chỉ đạo cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phổ biến tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 1992 gắn với việc tuyên truyền chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trong thời gian tới.

Hoa Lư