BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị báo cáo viên khu vực phía nam.

Cập nhật ngày: 27/04/2016 - 04:04

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 51/CT-TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII; về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong quý I.2016, một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thông tin về tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực miền Trung, miền Nam…

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đảm bảo đúng đối tượng, đủ nội dung.

T.H

Từ khóa
scxc